Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського. Випуск ІІ (2016-2020)

Zbirnyk Book 2020 A5 WEB